Projekti

 

Mūsu pieredze, īstenojot valsts un starptautiskas nozīmes projektus, no sistēmu integrācijas līdz kritiskās infrastruktūras izveidei.