Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) līguma Nr.1.1.1.1/18/A/139

Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) līguma Nr.1.1.1.1/18/A/139

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DATI Group” 2019.gada 04.jūnijā noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/18/A/139 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)” īstenošanu, kurā kā sadarbības partneri piesaistīti Elektronikas un datorzinātņu institūts un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mobilu sensoru datu savākšanu slēgtās telpās no ārienes un to pārraidi zemas kvalitātes datu pārraides tīklojuma apstākļos. Iegūtās zināšanas paredzēts praktiski pārbaudīt jaunas paaudzes mobilo sensoru platformās, izveidojot prototipu un aprobējot tā lietojamību reālu uzdevumu veikšanā.

Projekta rezultātā, atrisinot pastāvošo problemātiku un iegūstot nepieciešamās zināšanas, kā arī veicot tālāku to komercializāciju (nodrošinot ilgtspēju), vairākas publiskas un privātas iestādes iegūtu savā rīcībā jaunas paaudzes areālu un telpu apsekošanas iekārtas (risinājumus), kas ļautu uzlabot pakalpojumu kvalitāti un, operatīvireaģējot uz skenēšanas sistēmas konstatētajām izmaiņām, spētu preventīvi novērst pretlikumīgas darbības vai risināt procesu optimizācijas uzdevumus.

Iegūto zināšanu komerciālu pēctecību plānots nodrošināt: 1) licencējot izstrādāto dzini kā pievienojamu līdzīga pielietojuma spietu sistēmās, kā arī, pēc atbilstošas lokalizācijas, izveidojot eksportam paredzētas versijas un sniedzot produkta atbalsta pakalpojumus;
2) komercializējot un ar sensoriem aprīkojot robotu spietu datu savākšanas pielietojumos.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 876428,71 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 597 563,98 EUR jeb68,18% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekts uzsākts 2019.gada septembrī un to plānots īstenot 24 mēnešu laikā, t.i. līdz 2021.gada augusta beigām.

Paveiktais:
- laika posmā no 01.09.2019. līdz 30.11.2019.
- laikaposmā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020.
- laikaposmā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020.
- laikaposmā no 01.06.2020. līdz 31.08.2020.
- laikaposmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020.
- laikaposmā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021.
- laikaposmā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.
- laikaposmā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.
- laikaposmā no 01.09.2021. līdz 31.11.2021.
- laikaposmā no 01.12.2021. līdz 31.01.2022.