Elektromagnētisko signālu identifikācijas sistēmas algoritmu eksperimentālā izstrāde. (Elektromagnētisko signālu identifikācijas sistēma “AMATA”)

Elektromagnētisko signālu identifikācijas sistēmas algoritmu eksperimentālā izstrāde. (Elektromagnētisko signālu identifikācijas sistēma “AMATA”)

2021. gada 20. septembrī  SIA “DATI Group” noslēdza līgumu NR.VP-L-2020/60 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Tehnoloģiju pārneses programma”, ID Nr.1.2.2.2/16/I/001. Saskaņā ar šo līgumu “DATI Group” saņēma vaučeru Nr VP-V-2020/60 jauna programmatūras produkta izstrādei.

“DATI Group” izstrādā produktu “Elektromagnētisko signālu identifikācijas sistēma “AMATA””, kas paredzēts radiofrekvenču spektra analīzei radio un komunikāciju iekārtu ražotāju, komunikāciju iekārtu un sensoro sistēmu izmantošanas uzraugošo institūciju, aizsardzības un drošības jomu vajadzībām.

Atšķirībā no tirgū pieejamām sistēmām “AMATA” ir automatizēts risinājums ar strukturētiem algoritmiem, kas nav orientēts uz konkrētu ražotāja iekārtām. Risinājums nodrošina:
   • radiofrekvenču spektra analīzi atbilstoši definētajiem nosacījumiem un radio frekvenču plānam;
   • signālu identifikāciju un reģistrāciju, fakta konstatācijas un fiksēšanas algoritmu;
   • reģistrēto signālu datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu gan tūlītējai, gan padziļinātai analīzei;
   • iegūto reģistrācijas rezultātu eksportu;
   • lietotāju vajadzībām pielāgojamu rezultātu atspoguļošanas saskarni.

Elektromagnētisko signālu identifikācijas sistēma “AMATA” tiek veidota kāspecifisks nišas produkts, kas nosegs tirgus prasības un būs mūsdienīgs, lietotājam draudzīgs, risinājums.