Pasažieru datu reģistra programmatūras izstrāde Latvijā un Horvātijā

Pasažieru datu reģistra programmatūras izstrāde Latvijā un Horvātijā

Izmantojot Pasažieru datu reģistra sistēmu tiesību aizsardzības un valsts drošības iestādes var preventīvi izvērtēt drošības riskus saistībā ar aviopasažieriem, kuri ielido valstī vai izlido no tās.

No Pasažieru datu reģistra sistēmas iegūtie dati ļauj tiesību aizsardzības un valsts drošības iestādēm starp aviotransporta pasažieriem savlaicīgi identificēt personas, kas var radīt terorisma vai citus drošības draudus, tādējādi sniedzot tehnisku atbalstu smagu un sevišķi smagu noziegumu apkarošanā.

Programmatūras izstrāde un sistēmas ieviešana īstenota projektos Latvijā un Horvātijā, no 2015. līdz 2018.gadam. Horvātijā joprojām tiek veikti darbi pie sistēmas attīstības.