Jauna pakalpojuma multifunkcionālās lielo datu analītikas platformas izveide ilgtspējīgā konteinera datu centrā

SIA “DATI Group” un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 11.01.2022. ir parakstījusi līgumu Nr. NP-2021/16 par Projekta “Jauna pakalpojuma multifunkcionālas lielo datu analītikas platformas izveide ilgtspējīgā konteinera datu centrā” īstenošanu, un jau ir uzsākusi Projekta īstenošanas darbības.

Projekta mērķis ir SIA “DATI Group” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot jaunu pakalpojumu – multifunkcionālu, lielo datu analītikas platformu, kas būs balstīta uz privātā mākoņa risinājumu ilgtspējīgā, zaļās tehnoloģijas saturošā konteinera datu centrā. Projekts tiks īstenots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā: lielie dati un mākoņskaitļošana.

Jaunajā mākoņrisinājuma platformā tiks izvietoti lielo datu analītikas risinājumi, tostarp Projekta iesniedzēja pētniecības darbību rezultātā izstrādātais resurstaupīgais skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājums RECOTOS, kas nodrošinās skaitļošanas uzdevumu izpildes efektivitāti.

Ieviešot jaunu pakalpojumu SIA “DATI Group” nodrošinās konkurētspējas priekšrocības pret citiem tirgū sniegtiem līdzīgiem risinājumu veidiem, jo vienā risinājumā nodrošinās multifunkconalitāti: lielo datu analītikas funkcionalitāti, izstrādes rīku pieejamību, kā arī rezerves kopēšanas funkciju; pakalpojuma sniegšanai izmantos programmdefinētas infrastruktūras uzbūves principus, datu analītikā izmantos resurstaupīgu skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumus un pielāgotus atvērtā koda risinājumus, vienlaicīgi izmantojot skatļošanas infrastruktūru energo-neitrālā datu centrā ar samazinātām izmaksām par elektroenerģiju.

Lai nodrošinātu platformas ilgtspējīgu darbību ar minimālu ietekmi uz vidi jauno pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra tiks izvietota energo-neitrālā konteinera datu centrā, kas sevī ietvers zaļo tehnoloģiju risinājumus, tādējādi samazinot gan enerģijas patēriņu, gan siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Projektam būs pozitīva ietekme uz vidi, jo jauno pakalpojumu nodrošinošās iekārtas (serveri un komutatori u.c.) būs ar zemāku enerģijas patēriņu salīdzinot ar Projekta iesniedzēja rīcībā esošajām iekārtām. Atbilstoši energoauditora veiktajiem aprēķiniem tiks nodrošināts CO2 emisiju samazinājums 76, 63 tCO2/gadā un enerģijas patēriņa samazinājums 729,47 MWh gadā.

Projektā tiks iesaistīts partneris no Norvēģijas karalistes: inženierijas un zaļo tehnoloģiju uzņēmums Norsk Energi, kura pamatdarbības jomas ir saistītas ar enerģijas pārvaldības un energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu izstrādi un ieviešanu. Partnerības ietvaros tiks veikti kopēji sadarbības pasākumi, kas sevī ietvers Partnera dalīšanos ar labāko praksi energo neitrālā konteinera datu centra tehnoloģiskajos, tostarp siltumpārvedes risinājumos un to pārvaldībā.

Projekta galvenās darbības:
   1. Iekārtu un to darbību nodrošinošo programmatūru iegāde:
       1.1. Serveru, komutatoru un to atbalstošās programmatūras iegāde;
       1.2. Konteinera datu centra tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde;
       1.3. Atbalsta iekārtu komplekta iegāde;
   2. Ar jaunā pakalpojuma ieviešanu saistītie pasākumi:
       2.1. Darbinieku iesaistīšana projektā jaunā pakalpojuma nodrošināšanai;
   3. Zināšanu pārneses darbības ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri;
   4. Informācijas un komunikācijas pasākumu veikšana.

Projekta plānoties rezultāti:
   • 1 Serveru, komutatoru un programmatūras komplekts;
   • 1 Ilgtspējīgs konteinera datu centrs kopā ar atbilstošu aprīkojumu;
   • 1 Atbalsta iekārtu komplekts
   • 4 darba līgumi;
   • 1 partnerības līgums;
   • 9 informācijas un komunikācijas pasākumi

Projekta kopējās izmaksas 736 768,19  EUR no tām attiecināmās izmaksas 623 932,55 EUR. Plānotais Norvēģijas finanšu instrumenta  atbalsts ir 343 162,90 EUR jeb 55% no Projekta  attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 30.jūnijam.

_______________

10.01.2023.

SIA “DATI Group” turpina īstenot Projektu Nr. NP-2021/16 “Jauna pakalpojuma multifunkcionālas lielo datu analītikas platformas izveide ilgtspējīgā konteinera datu centrā”.

Ir atkārtoti veikti un noslēgti iepirkumi par konteinera un serveru piegādēm. Konteinera uzstādīšana tiek plānota iepriekš paredzētajā termiņā līdz 31.12.2022., savukārt Serveru piegādes termiņi ir pagarinājušies līdz 31.03.2023. Minētā rezultātā ir iniciēti Līguma ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru grozījumu, par Projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada beigām.

Paralēli tiek veiktas citas Projekta īstenošanas darbības. Ir pabeigtas atbalsta iekārtu piegādes, kā arī turpinās risinājuma izstrādes darbi.

_______________

28.02.2023.

Datu centra konteinera atklāšanas pasākums Ķīpsalā

Pasākumā iepazīstinājām ar jauno pakalpojumu - multifunkcionālās lielo datu analītikas platformas risinājumu biznesa un izpētes vajadzībām, kas balstīts uz atvērtā koda tehnoloģijām. Dalījāmies pieredzē, kā šim projektam piesaistījām Norvēģijas finanšu instrumentu un norvēģu partneri Norsk Energi. Pastāstījām par pieejamiem finanšu atbalsta instrumentiem digitalizācijai un ilgtspējai.

Saite uz atbalsta sniedzēju: https://eeagrants.lv/

“Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai”