Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi (Nr. 1.2.1.1/18/A/003, Pētījums nr. 1.13)

Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi (Nr. 1.2.1.1/18/A/003, Pētījums nr. 1.13)

IT kompetences centrs, atbilstoši 2019. gada 9.maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr.1.2.1.1/18/A/003, īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”. Projektā no 2020. gada 1. februāra tika īstenots SIA “DATI Group” pētījums Nr. 1.13. “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi”.

Skaitļošanas uzdevumu veikšanai izmantotais datu apjoms pastāvīgi pieaug un tā apstrādei ir nepieciešama arvien lielāka jauda, resursi un enerģija (Rong, 2015). Jaudas nepietiekamības problēma pašlaik tiek risināta horizontāli mērogojot skaitļošanas infrastruktūras resursus, turklāt, arvien lielāku daļu IT sistēmu veido mantotas (legacy) sistēmas (Rosenberg, n.d.). Lai nodrošinātu efektīvu esošo sistēmu izmantošanu, samazinot nepieciešamo dabas resursu patēriņu, pētījuma ietvaros tika analizētas dažādas metodes resurstaupīgai skaitļošanas uzdevumu optimizācijai un izstrādāta skaitļošanas uzdevumu optimizācijas platforma.

Izmantojot radīto, publiski pieejamo, modulāro ReCoTOS platformu iespējama palīgprocesu automatizācija un optimizācijas labās prakses uzkrāšana šablonu veidā. Platformas pieeja ļauj nākotnē nodrošināt ērtu skaitļošanas uzdevumu veiktspējas testēšanu un optimizāciju dažādas arhitektūras procesoriem un ierobežotas jaudas malas iekārtām.

Galvenie pētījuma rezultāti iekļauj uzdevumu izpildes laika samazinājumu par:

- 78 – 91%, izmantojot Matricu reizināšanas šablonus (strukturālas izmaiņas kodā);
- 66 – 78%, izmantojot Kārtošanas šablonus (strukturālas izmaiņas kodā);
- 47%, izmantojot 2D masīva apstrādes šablonu (strukturālas izmaiņas kodā);
- 43% ar ārējās bibliotēkas izmantošanas šablonu (ārējās bibliotēkas aizstāšana).

Pētījuma laikā sagatavoti 2 zinātniskie raksti.

Pētījums tika īstenots no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. novembrim.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība "1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Paveiktais:
- laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.
- laika posmā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.
- laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.
- laika posmā no 01.10.2020. līdz 31.12.2020.
- laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.
- laika posmā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.
- laika posmā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.
- laika posmā no 01.10.2021. līdz 30.11.2021.
- projekta ietvaros

- laika posmā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.
- laika posmā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.