VAS "Latvijas Dzelzceļš" infrastruktūras modernizācija

VAS "Latvijas Dzelzceļš" infrastruktūras modernizācija

Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas sistēmas izstrāde un ieviešana 16 pasažieru vilciena stacijās Jūrmalas un Jelgavas virzienos.

Sistēmas izstrādes ietvaros tika veikta esošās novērošanas (video un foto) infrastruktūras modernizācija, jaunas, ar citām vilcienu kustības vadības sistēmām integrējamas, apziņošanas infrastruktūras izstrāde, nodrošinot automātisku un manuālu paziņojumu veikšanu par vilcienu pienākšanu un atiešanu.

Projekts īstenots no 2014. līdz 2015. gadam.