Magnet Forensics

Digitālās izmeklēšanas programmatūra valsts iestādēm un korporatīvajiem izmeklētājiem

Rīki, kas radīti, lai palīdzētu ievākt, analizēt un pārvaldīt digitālos lietiskos pierādījumus krimināllietu izmeklēšanā, kiberdrošības incidentos un iekšējās korporatīvajās izmeklēšanās.

Galvenie produkti

Magnet AXIOM ir radīts, lai atgūtu, apstrādātu un analizētu digitālus pierādījumus no visdažādākajiem avotiem vienā lietas failā, neraugoties, vai izmantojat AXIOM vai citus rīkus, lai iegūtu datus.

Magnet AUTOMATE pastiprina Magnet AXIOM apstrādes un analītikas jaudu, lai uzlabotu izmeklēšanas procesu efektivitāti.

Magnet DVR Examiner var atgūt video un metadatus no novērošanas iekārtām arī tad, ja dati ir aizsargāti ar paroli, izdzēsti vai nepieejami, vai arī iekārtas ir bojātas.

Vairāk informācijas Magnet

Rekomendējam risinājumus