Kritiskā IT infrastruktūra

Sasniedziet biznesa mērķus droši

Mēs piedāvājam uzticamu atbalstu, lai izveidotu jūsu kritisko IT infrastruktūru, sākot no jaunākajām tehnoloģijām analītikas, izmeklēšanas un kiberdrošības jomās, līdz risinājumu integrēšanai un izvietošanai jūsu mākonī.

Mākoņrisinājumi

Izmantojiet mākoņu platformu iespējas - izstrādājot, migrējot, atjaunot un darbinot lietotnes, neraugoties uz to mērogu, datu apjomu, vai esošo infrastruktūru.

Skatīt risinājumus

Kriminālistika

Iegūstiet spēcīgu atbalstu izmeklēšanas procesos, no datu ieguves un analīzes, līdz pat lietas izskatīšanai.

Skatīt risinājumus

Kiberdrošība

Aizsargājiet savu organizāciju no neautorizētas piekļuves, identificējiet un ierobežojiet drošības riskus un ievērojiet likumdošanas prasībās.

Skatīt risinājumus

Analītika

Izgūstiet praktisku ieskatu no lieliem datu apjomiem. Identificējiet grūti konstatējamas sakarības, uzlabojiet lēmumu pieņemšanu un efektivitāti ar jūsu organizācijai pieejamiem datiem.

Skatīt risinājumus

Sistēmu integrācija

Optimizējiet organizācijas IT infrastruktūru, pārliecinoties, ka starp jaunajiem un esošajiem IT risinājumiem ir nepieciešamā mijiedarbība.

Skatīt risinājumus