Informācijas sistēmu REIS un RAIS izstrāde un uzturēšana Valsts robežsardzē

Informācijas sistēmu REIS un RAIS izstrāde un uzturēšana Valsts robežsardzē

Centralizētu pārvaldības sistēmu izstrāde, kuras nodrošina robežu joslu un robežu kontroli, novērošanu, kā arī iekšējo resursu uzskaiti un pārvaldību.

Sistēma nodrošina iekšējo resursu uzskaiti un pārvaldību, kā arī robežu joslu un robežu kontroli, novērošanu. Izstrādātais risinājums nodrošina robežu kontroles un šķērsošanas informācijas pieejamību un vienkāršu analizēšanu. Abas informācijas sistēmas ir ieviestas.

Projekts īstenots un abas informācijas sistēmas ieviestas no 2015. līdz 2018. gadam.