Uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumu digitālā transformācija un pārrobežu pieejamība

Uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumu digitālā transformācija un pārrobežu pieejamība

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu, ilgtspējīgu, mūsdienu tehnoloģijās un pašapkalpošanās vidē balstītu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu, lai celtu Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes efektivitāti, ieviestu uz lietotājiem orientētus inovatīvus pakalpojumus un nodrošinātu to pārrobežu pieejamību.

Projekts tiek īstenots laika periodā no 2021.gada jūlija līdz 2023. gada jūnijam.