"DATI Group" 30 gadi

 

12

.

02

.

2023

"DATI Group" 30 gadi"DATI Group" 30 gadi

Ideja par uzņēmumu tika izauklēta 15 mēnešu laikā no 1991. gada 15. novembra, kad Komerccentrs uzsāka darbību kā A/S SWH Rīga struktūrvienība līdz 1993. gada 12.februārim, kad Komerccentrs tika reģistrēts kā juridiski patstāvīgs A/S SWH Rīga uzņēmums.

Sākotnēji Komerccentrs tika veidots kā datorsalons, kas būdams lielākais Baltijas valstīs, pārstāvēja tā brīža pasaules vadošos IT ražotājus. Īpaša loma tika atvēlēta arī SWH pašu radītajiem produktiem, piemēram, Normatīvo aktu informācijas sistēma, kas vēlāk kļuva pazīstama kā NAIS, grāmatvedības programma Grasis, WinLat un citiem.

SWH IS Komerccentrs nodarbinātie augstas raudzes speciālisti piedāvāja gan produktus, gan pakalpojumus. Tai skaitā mācību kursus, garantijas un pēcgarantijas servisu visā valstī, gan lokālo datortīklu projektēšanu un to izveidi.

1996. gadā notika pirmā uzņēmuma reorganizācija. Lielāks uzsvars tika likts uz B2B tirgu, izvirzītas ambīcijas nodrošināt kritisko IT infrastruktūru. Tika mainīts uzņēmuma nosaukumu uz SIA Komerccentrs DATI grupa. Tajā laikā tika realizēts tāds unikāls projekts, kā Apollo Dators, kas paredzēja pārdot datoru līzingā kopā ar interneta pieslēgumu, tikai par 30 latiem mēnesī. Tas bija laiks, kad personīgos datorus varēja atļauties retais, mājaslapa bija vien dažiem uzņēmumiem un pasaule vēl nebija iepazinusi subsidētos mobilos tālruņus, bet datoru līzingu nepiedāvāja neviena vietējā finanšu institūcija. Apollo Dators mainīja pasauli, jo datori un internets kļuva pieejamāks daudzām Latvijas ģimenēm.

Ne mazāk unikāls projekts tolaik bija Datortehnikas Serviss, kura uzdevums bija visā valsts teritorijā nodrošināt augstu servisa līmeni. Lai to realizētu, tika apvienoti 17 suverēni uzņēmumi no visiem reģioniem, un uzņēmumu servisa apkalpošana tika standartizēta. Ar vairākiem no iesaistītajiem uzņēmumiem uzņēmējdarbība vēlāk tika apvienota. Tas bija pirmsākums šīs jomas attīstībai valstī. Atbilstoši pasaules labākajai praksei tika nodrošināta pakalpojuma procesu pārvaldība, ko pasaule pazīst kā ITIL. Tika dibināta sabiedriskā organizācija itSMF Latvija. Savukārt pašvaldībās tika izveidoti Pašvaldību kompetenču centri, no kuriem Ventspils digitālais centrs sekmīgi sniedz pakalpojumus plašam pašvaldību un valsts klientu klāstam arī šobrīd.

Gadsimtu mijā pieredzējām interneta uzvaras gājienu arī reģionos. Pašvaldības centās visas savas iestādes saslēgt vienotā tīklā. Bauskas rajona pašvaldība, realizējot šādu projektu, izveidoja sākotnēju korporatīvo tīklu, apvienojot 70 struktūras, kas vēlāk tika nodots koncesijā. Tas joprojām ir Latvijā vienīgais publiskās un privātās partnerības projekts IKT jomā, kas 20 gadu laikā kļuvis par publisku tīklu, kas sniedz datu pārraides pakalpojumus neurbanizētās teritorijās.

Ilgstošas iešūpošanās rezultātā tika uzsākts NATO pirmā līmeņa projekts — AGS, kurā netipiski arī lielajai NATO saimei, iesaistoties 14 dalībvalstīm un 16 pasaules vadošajiem uzņēmumiem, tika realizēts 3 miljardu euro vērts projekts, kas ļauj īstenot zemes novērošanu.

Latvijai piedaloties Eiropas PNR direktīvas pilotprojektā, tika izveidota risku profilēšanas sistēma, kas veiksmīgi ieviesta gan pie mums, gan Horvātijā un gaida realizācijas iespējas citās valstīs.

Īstenojot daudzus nacionāla līmeņa projektus kopā ar pasaules vadošajiem jomas uzņēmumiem, bija uzkrāta pieredze un sasniegts briedums, lai varētu realizēt projektus, izmantojot atvērto kodu un tehnoloģijas.

Atvērtā koda izmantošana ieguvusi popularitāti visā pasaulē. Daudzi vadošie IKT uzņēmumi izmanto komūnas spēku, lai radītu risinājumus, kas nav pa spēkam vienam atsevišķam uzņēmumam. Atvērtā koda izmantošanai ir jābūt pietiekamai kompetencei un zināšanām, lai stabilizētu produkta darbību. Šādos kompetenču ietilpīgos projektos pildām sistēmu integratora lomu un būvējam privātus un hibrīdu mākoņrisinājumus.

Tas mums ir izdevies tādos projektos kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, veidojot Latvijas kultūrvēstures mantojuma krātuvi, vai Rīgas domei palīdzot uzkrāt videonovērošanas datus.

2017. gadā ieviesām pirmo petabaita izmēra atvērtā koda mākoņrisinājumu Baltijas valstīs. Savukārt, lai iekarotu arvien jaunus ārvalstu tirgus, kļuvām par SIA DATI Group.

Lai varētu turpināt uzņēmuma izaugsmes ceļu, nepieciešams aktīvi iesaistīties pētniecībā un strādāt pie inovācijām, jaunu produktu un pakalpojumu attīstības. Šo gadu laikā mums ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas vadošajām augstskolām un zinātniskajiem institūtiem - kopā, realizējot tādus pētniecības projektus kā TADSS, ReCoToS, Lielo datu analītikas platformas izveidi un citus. Mijiedarbojoties ar akadēmiskajiem institūtiem, esam palīdzējuši veidot atbalsta infrastruktūru arī tādiem Eiropas līmeņa projektiem kā CERN un EURO CC. Interesantas perspektīvas sagaidām, piedaloties Eiropas starpvalstu zinātniskajos konsorcijos ar tādiem globāliem institūtiem kā VTT vai SINTEF.

Lai gan sasniegts ir daudz, skats nākotnē ir cerību piepildīts ar daudzām perspektīvām projektos, tādēļ vēlamies pateikt:

Liels paldies visiem darbiniekiem, kuri strādājuši SWH Rīga uzņēmumā Komerccentrs, SWH IS Komerccentrs, Komerccentrs DATI grupa un DATI Group. Tiem, kas turpina aktīvi darboties vadošās pozīcijās citos uzņēmumos, kuru ieguldījums šajā uzņēmumā devis iespēju sasniegt iepriekš minēto.

Lielu paldies mūsu šī brīža komandai, jo pateicoties jūsu darbībai varam skatīties ar cerībām uz nākotni. Modernu tehnoloģiju piepildītu, digitalizētu nākotni, kurā projektos ar lielu pievienoto vērtību palīdzam saviem esošajiem un jauniem klientiem sasniegt to mērķus.

Paldies partneriem.

Paldies klientiem.

Paldies citiem tirgus dalībniekiem un konkurentiem.

Aldis Gulbis,
DATI Group
Valdes padomnieks