Pasažieru datu reģistra sistēma

Izmantojot Pasažieru datu reģistra (PNR) sistēmu, tiesību aizsardzības un valsts drošības iestādes var preventīvi izvērtēt drošības riskus saistībā ar aviopasažieriem, kuri ielido valstī vai izlido no tās.

No PNR sistēmas iegūtie dati ļauj tiesību aizsardzības un valsts drošības iestādēm starp aviotransporta pasažieriem savlaicīgi identificēt personas, kas var radīt terorisma vai citus drošības draudus, tādējādi sniedzot tehnisku atbalstu smagu un sevišķi smagu noziegumu apkarošanā.

Resursu un incidentu vadības sistēma

Centralizēta resursu un incidentu vadības sistēma palīdz nodrošināt organizācijas pārvaldības un operatīvo procesu darbību.

Sistēmas tehnisko resursu pārvaldības modulis nodrošina visu veidu tehnisko resursu un materiālu uzskaiti un pārvaldību, savukārt plānošana tiek realizēta, nodrošinot maiņu grafiku uzturēšanu un darbinieku plānotā darbalaika kontroli.

Operatīvo procesu darbības nodrošināšana ietver incidentu pārvaldību, norīkojumu informācijas uzturēšanu un e-pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu. Incidentu pārvaldības funkcionalitāte nodrošina visu incidentu reģistrāciju un uzturēšanu. Sistēmā tiek uzturēta arī informācija par visa veida norīkojumiem lietotājiem pienākumu veikšanai. Tiek nodrošināta arī informācijas uzturēšana par e-pakalpojumiem, t.i., par sistēmā reģistrēto un no www.latvija.lv saņemto iesniegumu un pieteikumu apstrādi.


Monitoringa un risku profilēšanas sistēma

Informācijas sistēma, kas tiešsaistes režīmā nodrošina valsts robežu šķērsojošo ārvalstu valsts piederīgo iebraukšanas un izbraukšanas kārtības izsekošanu.

Sistēma tiešsaistes režīmā ļauj veikt personas un transportlīdzekļu datu pārbaudi, izmantojot valsts iekšējās un ārējās datu bāzes.

Vienas fiziskas vai juridiskas personas pārbaude dažādos ar sistēmu savietotajos reģistros tiek veikta mazāk nekā 10 sekunžu laikā. To nodrošina iebūvēts darba plūsmu mehānisms, 24/7 pieejamība, centralizētas apziņošanas funkcionalitāte un apjomīgu datu apstrādes iespēja.

Programmatūras izstrāde

Izstrādājam un nodrošinām uzturēšanu specializētai, klienta vajadzībām piemērotai programmatūrai, piemēram, pasažieru datu reģistra sistēmai, un nodrošinām risku profilēšanas, monitoringa un pārvaldības programmatūru.

Sazināties ar konsultantu