ES atbalsts tava uzņēmuma digitalizācijai - ko sagaidīt no 2022. gada?

 

22

.

12

.

2021

ES atbalsts tava uzņēmuma digitalizācijai - ko sagaidīt no 2022. gada?ES atbalsts tava uzņēmuma digitalizācijai - ko sagaidīt no 2022. gada?

Autore: Rasa Gulbe, DATI Group valdes locekle

Uzņēmumiem, apsverot savas digitālās attīstības mērķus, būtu svarīgi izvērtēt visus IT jomas aspektus, sākot jau ar pašu pamatu jeb IT infrastruktūru. Tikai jaudīga infrastruktūra var nodrošināt gan biznesa lietotņu darbības, gan datu glabāšanas, apstrādes un apmaiņas efektivitāti. Lai arī attīstībai paredzētie tehnoloģiskie risinājumi mēdz būt dārgi, ir pieejami atbalsta mehānismi, kas tos padara saimnieciski izdevīgākus. “DATI Group” sadarbībā ar “Investīciju risinājumu biroju” apkopojām ieskatu par plānotajām līdzfinansējuma iespējām uzņēmumu digitalizācijai, tostarp arī IT infrastruktūras pilnveidei, no 2022. līdz 2027. gadam.

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Šis būs aktuāli, ja esat mazs vai vidējs uzņēmums, kam nav vairāk par 250 darbiniekiem, apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro vai bilances vērtība ir mazāka par 43 miljoniem eiro. Programma piemērota, ja vēlaties iegādāties risinājumus, kas palīdzētu automatizēt uzņēmuma ikdienas procesus.

Šīs programmas ietvaros būs pieejams arī finansējums iekārtu iegādei - varēs iegādāties monitoringa iekārtas, sensorus, platformas, to skaitā mākoņpakalpojumu platformas, un informācijas sistēmas, piemēram, CRM, ERP, CAD sistēmas u.tml.

Pieejamais atbalsts vienam uzņēmumam tiek plānots līdz 200 000 eiro. No tā tiktu segti līdz 45% no projekta attiecināmajām izmaksām. Kopējā pieejamā summa programmas ietvaros ir 40 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka projektus varēs realizēt ap 400 uzņēmumu.

Sagaidāms, ka pieteikumus programmai varētu sākt pieņemt no 2022. gada 2. ceturkšņa.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Ja plānojat veikt pētījumus jaunu digitālo produktu izstrādei, arī šim mērķim ir paredzēta atsevišķa grantu programma. Tās fokuss būs pētniecības finansēšana. Projekta ietvaros iecerēts veicināt privātā sektora un pētniecības iestāžu sadarbību, tāpēc projekts būs jārealizē sadarbībā ar augstskolu vai pētniecības institūtu.

Plānots, ka viens pētniecības projekts varēs piesaistīt līdz pat 1 miljonam eiro. Savukārt atbalsts paredzēts līdz pat 80% no kopējām projekta izmaksām, mazā uzņēmuma gadījumā. To varēs izmantot, lai segtu izdevumus par pētniecību, kā arī apmaksātu darba algas pētniekiem un citām projektā iesaistītajām personām. Programmas ietvaros būs iespējams apmaksāt arī partneru, universitāšu vai institūtu, ārpakalpojumus.

Programmas atbalstu varēs izmantot gan mazie un vidējie, gan lielie uzņēmumi. Mazajiem uzņēmumiem piešķirtais atbalsts būs lielāks. Programmas īstenošanu pārraudzīs seši dažādu specializāciju inovāciju klasteri, kas pašlaik vēl ir izveides stadijā. Attiecīgi uzņēmumi, kas grib izstrādāt produktu, pieteikumu iesniedz klasterim, kas to atbilstoši izvērtē. Plašāka informācijas būs pieejama konkrētā inovāciju klastera mājaslapā.

Projekta realizācijas ilgums ir aptuveni divi gadi. Paredzētais programmas sākums - 2022. gada 2. ceturksnis.

Finanšu instruments komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Ja padomā ir liela apjoma projekts uzņēmuma digitalizācijai, lai pārietu uz Industriju 4.0 savos ikdienas procesos, tad no 2022. vai 2023. gada būs pieejams jauns “Altum” aizdevums ar granta elementiem.

Uzņēmumiem būs iespēja pieteikties līdz pat 7 miljonu eiro aizdevumam, no kuriem līdz 90% segs “Altum”, bet 10% būs uzņēmuma līdzfinansējums. Kad projekts realizēts, būs iespēja dzēst šo grantu apjomā līdz 35% tā, lai summa nepārsniedz vienu miljonu eiro.

Lai arī šajā programmā atbalstu var saņemt gan lieli, gan vidēji un mazi uzņēmumi, galvenokārt tas paredzēts lieliem projektiem. Tiks atbalstītas liela apjoma investīcijas, piemēram, dažādos ražošanas procesos. Atbalstītās aktivitātes būtu, piemēram, iekārtu robotizācija, automatizācija un sistēmu integrācijai, kā arī sistēmu ieviešana, kas šo automatizāciju nodrošina - IT infrastruktūra, mākoņplatformu ieviešana vai pielāgošana.

Mēs zinām, ka sākotnējās investīcijas infrastruktūrā vai mākoņrisinājumos var šķist salīdzinoši lielas, tāpēc strādājam ar saviem klientiem, lai atrastu atbilstošāko risinājumu un identificētu līdzfinansējuma iespējas. Mēs sniedzam nepieciešamo atbalstu sākumposmā, kad rodas ideja, lai nodrošinātu, ka ieviestais risinājums ir ilgtspējīgs. Ja jums ir ideja, kā attīstīt sava uzņēmuma infrastruktūru, lai radītu jaunus risinājumu, pilnveidotu esošos un automatizētu uzņēmuma procesus, piesakieties konsultācijai šeit: https://www.datigroup.com/lv/kontakti.